Stichting | Bestuur

Sinds maandag 4 April 2011 is de Stichting Amazing Children een feit. De oprichtingsakte is getekend en de statuten liggen vast! De oprichting van de stichting was een belangrijke stap in het formaliseren van onze doelstellingen om als betrouwbare partner op te treden voor vrijwilligers.

Mede dankzij de belangenloze medewerking van onze notaris en enkele sponsors zijn wij in staat geweest om de oprichting van de stichting kostenloos te doen. Dit heeft gelukkig dus geen enkele (negatieve) financiele gevolgen gehad voor de opbrengst van de veiling. En dus kunnen wij onze belofte handhaven: elke opgebrachte euro komt ten goede van de kinderen!

Het stichtingsbestuur bestaat uit (op de foto vlnr):

U kunt u onze statuten natuurlijk altijd inzien, zie de pagina Documenten.

Hoewel wij de intiatiefnemers en het formele gezicht zijn van de Stichting Amazing Children, had ons werk niet van de grond gekomen zonder de belangenloze, maar tomeloze inzet van een aantal vrienden van de stichting, te weten:

Tije Vlam, die voor ons alle communicatie vormgeeft, verstuurd en onderhoud. Deze website heeft gemaakt en onderhoud. De kosten daarvoor, voor zijn eigen rekening neemt en ons verder zoveel mogelijk ondersteunt waar hij kan en waar nodig.

Just en Ellen Gonggryp, zonder hun inzet en beschikbaar stellen van hun galerie was onze eerste veiling nooit tot stand gekomen.