Helpen Helpen | Co-financiering
 
Per Project   Lange Termijn
Co-financiering   Co-financiering
 
De vrijwilliger legt een deel bij, of uit zelf ingezamelde fondsen of door dit middels onze hulp (achteraf) in te zamelen.   Hoe meer projecten, hoe meer onze vrijwilligers ook bijdragen, hoe meer projecten we op de lange termijn kunnen steunen.

We werken zoveel mogelijk op basis van co-financiering. Dus de vrijwilliger moet of zelf ook bijdragen, of zelf geld inzamelen. Indien nodig, kunnen wij de vrijwilliger hierbij ondersteunen. Daarnaast vragen we onze vrijwilligers altijd voor een wederdienst. Hun verslagen van hun werk zijn de beste reclame die we ons kunnen wensen. Op deze manier kunnen we mensen blijven enthousiasmeren en ons netwerk blijven uitbreiden. Wat nodig is, omdat we in de toekomst nieuwe veilingen willen organiseren om geld binnen te halen om meer projecten te kunnen sponsoren en zo de kinderen in Afrika te kunnen bijven helpen!