Stichting | Werkwijze

Bij stichting Amazing Children hebben onze eigen aanpak. Wij hebben voor deze aanpak, die we "Helpen Helpen" noemen, gekozen omdat wij geloven in de kracht van de vele vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de Amazing Children. Zij kunnen hun de nodige aandacht, warmte en liefde geven en tegelijkertijd een substantiƫle bijdrage leveren in het verbeteren van hun omstandigheden en daarmee hun toekomst.

Het ontbreekt deze jonge vrijwilligers vaak slechts aan 1 ding: geld! En daar willen wij juist bijspringen. Zodat zij het meest uit hun reis kunnen halen en zoveel mogelijk kunnen bereiken voor de kinderen. Door te werken op basis van co-financiering en met lokale mensen kunnen we veel doen en tegelijkertijd fraude zo goed mogelijk uitbannen.

Wij hopen op deze manier vrijwilligers kansen te bieden om net dat stapje extra te nemen, maar het belangrijkste is: Zo, samen, kunnen wij de kinderen in Afrika blijven helpen!

Samen met onze partners Activity International en TravelUnique proberen we zo veel mogelijk vrijwilligers te ondersteunen bij hun projecten. Door ze voor hun vertrek in te lichten over onze stichting en ons werk, hopen we ze te stimuleren om zaken ter plaatse aan te pakken en een beroep op ons te doen wanneer nodig.

Onze formule, Helpen helpen, bestaat uit 3 simpele stappen:
1. De vrijwilliger legt ons het probleem, de voorgestelde oplossing en een raming van de kosten voor.
2. Wij toetsen, met onze (lokale) partners of het plan de kinderen vooruit brengt.
3. In nauw persoonlijk contact stellen we de middelen beschikbaar aan de vrijwilliger en deze kan beginnen.

We werken zoveel mogelijk op basis van co-financiering. Dus de vrijwilliger moet of zelf ook bijdragen, of zelf geld inzamelen. Indien nodig, kunnen wij de vrijwilliger hierbij ondersteunen. Daarnaast vragen we onze vrijwilligers altijd voor een wederdienst. Verslag en foto's van hun werk zijn de beste reclame die we ons kunnen wensen. Op deze manier kunnen we mensen blijven enthousiasmeren en ons netwerk blijven uitbreiden. Wat nodig is, omdat we in de toekomst nieuwe veilingen willen organiseren om geld binnen te halen om meer projecten te kunnen sponsoren en zo de kinderen in Afrika te kunnen bijven helpen!